Ühisrahastusteenuse pakkujad said loa taotlemisel ajapikendust

24.10.2022

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele peavad enamik Eesti ühisrahastusteenuse osutajatest taotlema Finantsinspektsioonilt tegevusluba. Euroopa Komisjon otsustas esialgset üleminekuperioodi pikendada aasta võrra ning nüüd peab vastavalt määrusele tegevusluba olema olemas 10.novembrist 2023.

Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Siim Tammeri sõnul on inspektsioonil hetkel menetluses 5 ühisrahastusteenuse loataotlust. “Hetkel on menetluses viis taotlust, ühtegi luba me veel väljastanud ei ole.  Alates 10.novembrist 2023 peavad kõigil tegevusluba vajavatel ühisrahastusettevõtetele load olemas olema. Ootame, et loataotlused esitatakse mõistliku aja jooksul, ” märkis Tammer.

Finantsinspektsioon kehtestas ühisrahastusteenuse osutamiseks järelevalvepoliitika, mis suunab eelkõige tegevusloa taotlejaid. Ühisrahastuse tegevusloa peavad taotlema kõik ühisrahastusettevõtted, kes pakuvad eraisikutele ja ettevõtetele võimalust anda laenu või investeerida ühisrahastusprojektidesse, mille omanik on ettevõte. Tegevusloa täpsemad nõuded sätestatakse Euroopa Liidu ühisrahastuse määrusega. 

Ettepaneku ühisrahastust seadustega reguleerida tegi Finantsinspektsioon juba 2016. aastal eesmärgiga kaitsta investoreid ja avada Eesti ühisrahastusettevõtete jaoks ühtsete nõuetega Euroopa Liidu ühisturg. 

Finantsinspektsioon tegi ühisrahastusteenuse osutajatele 5. novembril 2021 infopäeva, mida saab SIIT järele vaadata. Lisaks on võimalik lugeda ka Euroopa Parlamendi kehtestatud määrust ning Finantsinspektsiooni kehtestatud järelevalvepoliitikat ühisrahastusteenuse osutamisele. Finantsinspektsioon avaldas tarbijaportaalis minuraha.ee lühikokkuvõtte muudatustest ühisrahastusteenuste turul.

Veel uudiseid