mai 2019

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri ettekanne asutuse 2018. aasta aruande kohta

Postitas Kilvar Kessler 16. mai 2019

Austatud Riigikogu esimees, lugupeetud Riigikogu liikmed. Vastavalt Finantsinspektsiooni seadusele esitasime inspektsiooni aastaaruande Riigikogule. Aastaaruandes käsitletakse 2018. aastal toimunud olulisemaid sündmusi, suundi ja tegusid Eesti finantsturul ning finantsjärelevalves.

Mul on alati hea meel teha ettekanne Finantsinspektsiooni aastaaruande kohta ja seda tutvustada teile, Eesti kodanike seadusandlikule kogule. Soovin jõudu ja tarkust Riigikogu 14. koosseisule.