Blogi

Pankadel on koroonamõjude leevendamisel oluline roll

02. aprill 2020

Uus koroonaviirus on tekitanud olukorra, millega kohanemine võtab aega ja millel on tagajärjed, mis tõenäoliselt ei ole valutud. Panganduse roll on siin majandust ja muudatust toetada, piltlikult öeldes toimida majanduse vereringena ning samas ka sõelana. Krediidiasutused teevad seda kõike esmajärjekorras arvestades neile hoiustajate usaldatud 29 miljardi euro säilimisega aga ka Eesti finantsstabiilsusega.

Eesti pangandusel on heal ajal kogutud reserve, seda ka elutervelt konservatiivse finantsjärelevalve suunamisel. Ettevaatavalt oleme valmis suunama krediidiasutusi kasutama neid varusid ligi kolme miljardi euro ulatuses riskide juhtimiseks, et pangad täidaksid jätkusuutlikult oma rolli majanduses ka ajutise koroonaviiruse pandeemia tingimustes. Eesti Pank on korrigeerinud pankade makromajanduslike puhvrite nõudeid, valitsuse otsustatud tagatisskeem äridele toetab samuti panganduse stabiilsust.

Euroopa Keskpank ja Finantsinspektsioon andsid krediidiasutustele soovituse mitte jaotada kasumit säilitamaks piisavaid varusid kahjumite katteks. Finantsjärelevalveasutused kohandavad järjepidevalt norme ja selgitavad pankadele sätete kohaldamist uue koroonaviiruse tingimustes eesmärgiga pehmendada majanduse jahtumist ja leevendada tagajärgi. Finantsinspektsioon on läbi kaalunud ja olustiku kujunemist arvestades valmis astuma täiendavaid järelevalvelisi samme panganduse stabiilsuse nimel.

Paljusid inimesi oluliselt ja ühetaoliselt negatiivselt mõjutav koroonaviiruse levik ei pea olema nende arvelt liiakasuvõtmise kohaks. Sellise ühemõttelise signaali andis Finantsinspektsioon ka laenuandjatele saadetud märgukirjas. Professionaalne laenuandja peab olema koroonaviiruse leviku tõttu hätta sattunud tarbijaga mõistlik ja paindlik, vältides ebamõistlikke tasusid, tingimusi ja intressitõuse laenulepingute täitmise, restruktureerimise ning rikkumise käsitlemisel. Inspektsioonile esitatud aruannete kohaselt on pangad seni oma võimsust tarbijate suhtes rakendanud üldiselt vastutustundlikult. Finantsjärelevalvel ei ole seadusjärgset rolli hinnata iga üksiku krediidilepingu täitmist. Küll aga jätkab Finantsinspektsioon trendide jälgimist edasise regulatiivse sekkumise vajaduse hindamiseks, selle kohta arvamuse kujundamiseks.

Finantsinspektsiooni hinnangul on finantssektor mugandumas uue olukorraga. Pankades töötavatel 7800 inimesel on silme ees selge siht osutada vajalikke teenuseid ning olla ühiskonnale partneriks ka raskematel aegadel.