Finantsinspektsioon soovitab laenuandjatel eriolukorras jääda vastutustundlikeks

26.03.2020

Finantsinspektsioon saatis krediidiasutustele, krediidiandjatele ja krediidivahendajatele märgukirja, millega soovitab neil rakendada vastutustundliku laenamise põhimõtteid ka koroonaviiruse epideemia tõttu tekkinud oludes ja kohelda mõistlikult kliente, kellel on viiruse leviku tõttu tekkinud majanduslikult keerulisem seis. Eriolukorda ei tohi võlgnike kahjuks ära kasutada. Laenude restruktureerimisel tuleks vältida ebamõistlikke tasusid, tingimusi ja intressitõuse.

„Ootame märgukirjaga loodud võimaluste pinnalt laenuandjatelt vastutustundlikku käitumist ja mõistlikku paindlikkust nende võlgnike suhtes, kellel on probleeme laenudega johtuvalt koroonaviiruse tingitud ajutisest olukorrast. Soovitame vajadusel laenude restruktureerimist käsitlevad sise-eeskirjad üle vaadata,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Uue koroonaviiruse laialdase leviku tõttu võib väheneda ka inimeste sissetulek ning sellest tingituna võivad nad pöörduda krediidiasutuse, krediidiandja või –vahendaja poole sooviga laen refinantseerida või sõlmida uus krediidileping. Enne lepingu sõlmimist peab laenuandja tarbijat informeerima selliselt, et ta teeks võimalikult ratsionaalse otsuse vältimaks ülelaenamisega seotud probleeme.

Oma juhised koroonaviiruse leviku tingimustes tegutsemiseks on pressiteadete vahendusel turuosalistele edastanud ka Euroopa Väärtpaberilturujärelevalve (ESMA) ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA).

Veel uudiseid