Admiral Markets AS

Andmed
Ärinimi
Admiral Markets AS
Registrikood
10932555
Aadress
Maakri 19/1, 11. korrus, 10145 Tallinn
Telefon
+372 630 9300
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 630 9304
Aktsia- või osakapitali suurus
2585600

Tegevusload

Luba: 4.1-1/46

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/46
Tegevusloaga piiritletud tegevus

1) väärtpaberiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine.

INVESTEERIMISTEENUSED

2) väärtpaberiga seotud korralduse täitmine kliendi nimel või arvel.

3) väärtpaberitega kauplemine oma arvel.

INVESTEERIMISKÕRVALTEENUSED

1) väärtpaberite hoidmine ja haldamine kliendi jaoks ning nendega seotud tegevused, sealhulgas väärtpaberi ülekande- ja pandikorralduste, samuti muude finantstagatiste koormamisega seotud korralduste klientidelt vastuvõtmine, edastamine ja täitmine

2) investorile väärtpaberitehingu tegemiseks krediidi või laenu andmine tingimusel, et krediidi- või laenuandja ise on seotud nimetatud tehinguga.

4) välisvaluuta vahetusega seotud teenused, kui need on seotud investeerimisteenuste osutamisega.

5) investeerimis- ja finantsanalüüsi või muu üldise soovituse koostamine või andmine seoses väärtpaberitehingutega.

7) muude investeerimis- ning investeerimiskõrvalteenuste osutamine seoses väärtpaberituru seaduse § 2 lõike 11 punktis 2, 3, 4 või 7 nimetatud tuletisinstrumendiga, kui väärtpaberid on seotud investeerimis- või investeerimiskõrvalteenuste osutam

Olulist osalust omavad isikud
Nimi
Admirals Group AS
Osaluse suurus protsentides
100

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/71
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
Investeerimisühingu tegevusluba
Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu riigid
Viimati muudetud: 09/11/2021 - 10:03