Grünfin AS

Andmed
Ärinimi
Grünfin AS
Registrikood
16145120
Aadress
Volta tn 1, Tallinn, 10412
Telefon
+372 5330 1155
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
150 002 eur
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1/133

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/133
Tegevusloaga piiritletud tegevus

INVESTEERIMISTEENUSED

4) väärtpaberiportfelli valitsemine

INVESTEERIMISKÕRVALTEENUSED

1) väärtpaberite hoidmine ja haldamine kliendi jaoks ning nendega seotud tegevused, sealhulgas väärtpaberi ülekande- ja pandikorralduste, samuti muude finantstagatiste koormamisega seotud korralduste klientidelt vastuvõtmine, edastamine ja täitmine

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/17
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
INVESTEERIMISTEENUSED

4) väärtpaberiportfelli valitsemine

INVESTEERIMISKÕRVALTEENUSED

1) väärtpaberite hoidmine ja haldamine kliendi jaoks ning nendega seotud tegevused, sealhulgas väärtpaberi ülekande- ja pandikorralduste, samuti muude finantstagatiste koormamisega seotud korralduste klientidelt vastuvõtmine, edastamine ja täitmine
Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu riigid
Viimati muudetud: 29/11/2022 - 14:46