Lightyear Europe AS

Andmed
Ärinimi
Lightyear Europe AS
Registrikood
16235024
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Volta tn 1, 10412
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
750 000 EUR

Tegevusload

Luba: 4.1-1/31

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/31
Tegevusloaga piiritletud tegevus

1) väärtpaberiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine.

2) väärtpaberiga seotud korralduse täitmine kliendi nimel või arvel.

1) väärtpaberite hoidmine ja haldamine kliendi jaoks ning nendega seotud tegevused, sealhulgas väärtpaberi ülekande- ja pandikorralduste, samuti muude finantstagatiste koormamisega seotud korralduste klientidelt vastuvõtmine, edastamine ja täitmine, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014, lisa jao A punktis 2 nimetatud teenus.

4) välisvaluuta vahetusega seotud teenused, kui need on seotud investeerimisteenuste osutamisega.

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/75
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
väärtpaberiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine;
väärtpaberiga seotud korralduse täitmine kliendi nimel või arvel;
väärtpaberite hoidmine ja haldamine kliendi jaoks ning nendega seotud tegevused, sealhulgas
väärtpaberi ülekande- ja pandikorralduste, samuti muude finantstagatiste koormamisega seotud
korralduste klientidelt vastuvõtmine, edastamine ja täitmine, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja
väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning
määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.08.2014, lk 1–72), lisa jao A punktis 2 nimetatud teenus;
välisvaluuta vahetusega seotud teenused, kui need on seotud investeerimisteenuste osutamisega.
Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu riigid