AIB Corporate Finance Limited

Andmed
Ärinimi
AIB Corporate Finance Limited
Riik
Iirimaa
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
93/22
Lisa
A-jagu Teenused:
1(a) Ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine investorite nimel
1(a) Siirdväärtpaberid
4. Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri, tööstusstrateegia ja muudes sellealastes küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostuga seotud nõustamine ja teenused
4. B-jaos loetletud mis tahes finantsinstrumentide emissiooni tagamine ja/või selliste emissiooni turule paigutamine
B-jagu Instrumendid:
C-jagu Kõrvalteenused
5. Garantiimahutuslepingutega seotud teenused
6. Ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendi investeerimisega seotud nõustamine
Viimati muudetud: 28/11/2018 - 11:57