Carbon Communications International Limited

Ärinimi
Carbon Communications International Limited
Riik
Ühendkuningriik
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
A-jagu Teenused:
1(a) Ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine investorite nimel
1(a) Siirdväärtpaberid
6. Ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendi investeerimisega seotud nõustamine
C-jagu Kõrvalteenused
B-jagu Instrumendid:
1(b) Ühisinvesteerimisettevõtjate osakud