DWS International GmbH (end. Deutsche Asset Management International GmbH, Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH)

Ärinimi
DWS International GmbH (end. Deutsche Asset Management International GmbH, Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH)
Riik
Saksamaa
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
A-jagu Teenused:
1(a) Ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine investorite nimel
1(a) Siirdväärtpaberid
6. Ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendi investeerimisega seotud nõustamine
1(b) Selliste korralduste täitmine teiste isikute nimel
3. Investeeringuportfellide haldamine investorite antud volituste alusel, kliendikeskselt ja kedagi diskrimineerimata, juhul kui sellised investeeringuportfellid sisaldavad ühte või rohkemat B-jaos loetletud finantsinstrumentidest
C-jagu Kõrvalteenused
B-jagu Instrumendid:
1(b) Ühisinvesteerimisettevõtjate osakud
2. Rahaturuinstrumendid
3. Ennaktehingute lepingud, kaasa arvatud võrdväärsed sularahas makstavad finantsinstrumendid
4. Tähtpäevaintressiga lepingud (Forward interest-rate agreement – FRA)
5. Intressimäära vahetuslepingud, valuuta- ning väärtpaberite ja võlakohustuste saldo vahetuslepingud
6. Lisa käesolevas jaos sisalduvate finantsinstrumentide ostu- ja müügioptsioonid, kaasa arvatud võrdväärsed sularahas makstavad instrumendid. See liik hõlmab eriti valuuta- ja intressioptsioone
Finantsinstrumendid
Finantsinstrumentide tabel
  Investeerimisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1

X

X  

X

X

  X         X X

X

  X      
C2 X X   X X   X         X X X   X      
C3 X X   X X   X         X X X   X      
C4

X

X  

X

X

  X         X X

X

  X      
C5

X

X  

X

X

  X         X X

X

  X      
C6 X X   X X   X         X X X   X      
C7

X

X  

X

X

  X         X X

X

  X      
C8 X X   X X   X         X X X   X      
C9 X X   X X   X         X X X   X      
C10 X X   X X   X         X X X   X      
C11 X X   X X   X         X X X   X      
Tabeli selgitus