LEI kood

LEI kood ehk Legal Entity Identifier on juriidilise isiku identifitseerimiseks ülemaailmselt kasutatav tunnus, mis koosneb 20-kohalisest tähtnumbrilisest koodist.

3. jaanuaril 2018 jõustunud otsekohalduva määruse (EL) nr 600/2014 (MIFIR) artikli 26 kohaselt tuleb kõigil investeerimisteenuse osutajatel raporteerida teatud väärtpaberitega seoses kliendi korraldusel tehtud tehingutest, kasutades seejuures juriidilisest isikust klientide tuvastamisel LEI koodi. Jõustunud regulatsioon näeb ette, et investeerimisühing ei peaks sooritama väärtpaberitehinguid juriidilisest isikust kliendi nimel, kui viimane ei ole sooritajale esitanud LEI koodi.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) koostöös kohalike järelevalveasutustega on saanud mitmeid indikatsioone, mille kohaselt arvestatav hulk Euroopa investeerimisühingute juriidilistest isikutest klientidest, kes on huvitatud väärtpaberitehingute tegemisest, ei ole siiski jõudnud õigeagselt LEI koodi hankida ning nimetatud kliendid on seetõttu sattunud olukorda, kus tehingute tegemine ei ole võimalik.

Sel põhjusel on ESMA koostöös Euroopa finantsjärelevalveasutustega töötanud välja leevendusmeetmed sujuvaks üleminekuks LEI koodi kasutamisele, mille kohaselt on juriidilistel isikutel kuuekuulise üleminekuperioodi jooksul võimalik väärtpaberitehing sooritada ka ilma LEI koodita juhul, kui ta annab sooritavale investeerimisühingule koos tehingukorraldusega ka mandaadi ja vajalikud andmed LEI koodi hankimiseks.

Kui investeerimisühing kliendi nimel LEI koodi registreerimise teenust ei paku, jääb koodi hankimise kohustus endiselt juriidiliste isikute endi kanda ning väärtpaberitehingute sooritamine on võimalik vaid peale koodi edastamist sooritavale ühingule.

Kes väljastab LEI koodi?

LEI koodi on võimalik taotleda volitatud LEI operaatorilt. Info LEI koodi väljastajate kohta on kättesaadav LEI operaatori veebilehelt.

Eestis ei tegutse täna ühtegi LEI operaatorit. Kuna LEI kood on unikaalne, kehtib mis tahes riigis väljastatud kood ka Eestis.

Küll tegutseb Eestis mitmeid LEI süsteemi ametlikke registreerimisagente, kes pakuvad koodi registreerimise ja uuendamise teenust. Täpsemat infot LEI-koodi hankimise kohta saate kindlasti ka oma maaklerilt.