Akciju sabiedrība "Citadele banka"

Nimi Akciju sabiedrība "Citadele banka"
Emissioon 40 000 000 € võlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Financial and Capital Market Commission (Latvia)
Prospekti registreerimise kuupäev 25.11.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  

Emitendi andmed

Emitendi nimi Akciju sabiedrība "Citadele banka"
Registrikood LEI 2138009Y59EAR7H1UO97

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 02.01.02.02.405/162
Prospekti registreerimise kuupäev 25.11.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht 40 000 000 €
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14