Sun Contracting AG

Nimi Sun Contracting AG
Emissioon Aktsia
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Liechtenstein
Prospekti registreerimise kuupäev 26.04.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi Sun Contracting AG
Registrikood LEI 5299005WMQHXYP4CO693
Aadress Landstrasse 15, 9496 Balzers, Liechtenstein

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 331026
Prospekti registreerimise kuupäev 26.04.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev

12.06.2023

21.02.2024

Pakutavate väärtpaberite liik Aktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv 10 000 000 aktsiat
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 0,01 CHF aktsia kohta
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 1, 11