AS Bigbank

Nimi AS Bigbank
Emissioon Võlakirjade avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 05.09.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Bigbank
Registrikood

10183757

Aadress Riia tn 2, 51004 Tartu, Eesti
Emitendi veebileht https://www.bigbank.ee/

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/4301
Prospekti registreerimise kuupäev 05.09.2022
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 30.01.2023
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Piiriülese pakkumise vastuvõttev liikmesriik  
Pakkumise maht Programmi maht on 35 000 000 eurot; Esimese seeria maht on 10 000 000 eurot, suurendamise võimalusega kuni 20 000 000 euroni.
Pakutavate väärtpaberite arv Võlakirjaprogrammi raames pakutakse kuni 35 000 võlakirja; Esimese seeria raames pakutakse 10 000 võlakirja, suurendamise võimalusega kuni 20 000 võlakirjani.
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 1000
Pakkumise alguskuupäev Esimese seeria 06.09.2022

Pakkumise lõppkuupäev

16.09.2022
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6 ja 14