Coop Pank AS

Nimi Coop Pank AS
Emissioon Coop Pank AS-i täiendavate aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmine.
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 14.11.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi Coop Pank AS
Registrikood

10237832

Aadress Maakri tn 30, 15014, Tallinn, Estonia
Emitendi veebileht www.cooppank.ee/pakkumine

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/5361
Prospekti registreerimise kuupäev 14.11.2022
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Piiriülese pakkumise vastuvõttev liikmesriik  
Pakkumise maht Kuni 15 220 696 eurot, suurendamise võimalusega kuni 20 294 262 euroni.
Pakutavate väärtpaberite arv Kuni 7 610 348 uut aktsiat (võimalusega pakkumist suurendada 10 147 131  aktsiani).
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 2 euro
Pakkumise alguskuupäev 15.11.2022

Pakkumise lõppkuupäev

29.11.2022
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisa 3 ja 12