AS Enefit Green

Nimi AS Enefit Green
Emissioon Aktsiate avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 04.10.2021

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Enefit Green
Registrikood

11184032

Aadress Lelle 22, 11318, Tallinn, Estonia
Emitendi veebileht https://enefitgreen.ee/en/avaleht

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/4148
Prospekti registreerimise kuupäev 04.10.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Piiriülese pakkumise vastuvõttev liikmesriik Läti Vabariik ja Leedu Vabariik
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv Kuni  40,816,327 uut aktsiat ning kuni 6,122,449 olemasolevat aktsiat, suurendamise võimalusega kuni 30,612,245 olemasoleva aktsiani.
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev 05.10.2021

Pakkumise lõppkuupäev

14.10.2021
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisa 1 ja 11