AS LHV Group

Nimi AS LHV Group
Emissioon Aktsiate avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 13.09.2021

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS LHV Group
Registrikood

11098261

Aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, Estonia
Emitendi veebileht https://investor.lhv.ee/en/

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/4348
Prospekti registreerimise kuupäev 13.09.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Piiriülese pakkumise vastuvõttev liikmesriik  
Pakkumise maht Kuni 25 339 996 eurot
Pakutavate väärtpaberite arv Kuni 745 294
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 1 euro
Pakkumise alguskuupäev 15.09.2021

Pakkumise lõppkuupäev

29.09.2021
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisa 3 ja 12