AS LHV Group

Nimi AS LHV Group
Emissioon AS LHV Group märkimisõiguste noteerimine ja kauplemisele võtmine ning aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmine.
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 16.05.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS LHV Group
Registrikood

11098261

Aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, Estonia
Emitendi veebileht https://investor.lhv.ee/en/

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/1815
Prospekti registreerimise kuupäev 16.05.2022
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Piiriülese pakkumise vastuvõttev liikmesriik  
Pakkumise maht Kuni 24,999,984 eurot, suurendamise võimalusega kuni 34,999,992 euroni.
Pakutavate väärtpaberite arv Kuni 694 444 uut aktsiat (võimalusega pakkumist suurendada 972 222 aktsiani).
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 1 euro
Pakkumise alguskuupäev 18.05.2022

Pakkumise lõppkuupäev

01.06.2021
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisa 3 ja 12a