AS LHV Group

Nimi AS LHV Group
Emissioon Võlakirjade avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 11.09.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS LHV Group
Registrikood

11098261

Aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, Estonia
Emitendi veebileht https://investor.lhv.ee/en/

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/4085
Prospekti registreerimise kuupäev 11.09.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik võlakiri
Piiriülese pakkumise vastuvõttev liikmesriik  
Pakkumise maht Programmi maht on 200 000 000 eurot; Esimese seeria maht on 25 000 000 eurot, suurendamise võimalusega kuni 35 000 000 euroni.
Pakutavate väärtpaberite arv Võlakirjaprogrammi raames pakutakse kuni 200 000 võlakirja; Esimese seeria raames pakutakse 25 000 võlakirja, suurendamise võimalusega kuni 35 000 võlakirjani.
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 1000
Pakkumise alguskuupäev Esimese seeria 12.09.2023

Pakkumise lõppkuupäev

26.09.2023
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 8 ja 14