EfTEN Real Estate Fund III AS

Nimi EfTEN Real Estate Fund III AS
Emissioon Lihtaktsiate avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 10.05.2021

Emitendi andmed

Emitendi nimi EfTEN Real Estate Fund AS
Registrikood 12864036
Aadress A. Lauteri 5, Tallinn 10114, Eesti
Emitendi veebileht www.eref.ee

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/2505
Prospekti registreerimise kuupäev 10.05.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht 15 130 000 eurot
Pakutavate väärtpaberite arv 850 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 10 eurot
Pakkumise alguskuupäev 14.05.2021

Pakkumise lõppkuupäev

31.05.2021
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 3, 4 ja 12