EfTEN United Property Fund

Nimi EfTEN United Property Fund 
Emissioon Osakute avalik pakkumine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 21.06.2021

Emitendi andmed

Emitendi nimi EfTEN United Property Fund (Fondivalitseja EfTEN Capital AS)
Registrikood 11505542
Aadress A. Lauteri 5, Tallinn 10114, Eesti
Emitendi veebileht www.eften.ee/united

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/3018
Prospekti registreerimise kuupäev 21.06.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Osak
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv 10 000 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 10 eurot
Pakkumise alguskuupäev 22.06.2021

Pakkumise lõppkuupäev

31.05.2022
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 1, 4 ja 11