EfTEN United Property Fund

Nimi EfTEN United Property Fund (Fondivalitseja EfTEN Capital AS)
Emissioon Osakute avalik pakkumine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 18.04.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi EfTEN United Property Fund (Fondivalitseja EfTEN Capital AS)
Registrikood 11505542
Aadress A. Lauteri 5, Tallinn 10114, Eesti
Emitendi veebileht https://eftenunitedpropertyfund.ee/

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/1285
Prospekti registreerimise kuupäev 18.04.2022
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Osak
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv Pakkumise maht 500 000 osakut, suurendamise võimalusega 300 000 osaku võrra
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 10 eurot
Pakkumise alguskuupäev 09.05.2022 kell 9.00

Pakkumise lõppkuupäev

30.12.2022 kell 11.00
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 1,3,4 ja 12