Hepsor AS

Nimi Hepsor AS
Emissioon Aktsiate avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 08.11.2021

Emitendi andmed

Emitendi nimi Hepsor AS
Registrikood

12099216

Aadress Järvevana tee 7b, 10112 Tallinn, Estonia
Emitendi veebileht https://hepsor.ee/

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/5028
Prospekti registreerimise kuupäev 08.11.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Piiriülese pakkumise vastuvõttev liikmesriik Läti Vabariik ja Leedu Vabariik
Pakkumise maht Kuni 9 090 911,7 eurot, suurendamise võimalusega 10 000 001,7
Pakutavate väärtpaberite arv Kuni  777 001 uut aktsiat, suurendamise võimalusega kuni 854 701 aktsiani.
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 1 euro
Pakkumise alguskuupäev 10.11.2021

Pakkumise lõppkuupäev

19.11.2021
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisa 1 ja 11