ABC Grupi AS

Nimi ABC Grupi AS
Prospekti registreerimise kuupäev 26.06.2008

Pakkuja andmed

Emitendi nimi ABC Grupi AS
Registrikood 110419384
Aadress Laki 25, 12915 Tallinn
Telefon +372 650 5505
Faks +372 650 5556
E-posti aadress [email protected]

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/1644
Prospekti registreerimise kuupäev 26.06.2008
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus