Admiral Markets AS

Nimi Admiral Markets AS
Emissioon võlakirjade avalik pakkumine ja noteerimine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 04.12.2017

Emitendi andmed

Emitendi nimi Admiral Markets AS
Registrikood 10932555
Aadress Ahtri 6a, Tallinn

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.2/3060
Prospekti registreerimise kuupäev 04.12.2017
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 18.12.2017, lisa nr 4.3-4.2/5674  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht 5 000 000 EUR
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 100 EUR
Pakkumise alguskuupäev 08.12.2017

Pakkumise lõppkuupäev

19.12.2017
Prospekti koostamise alus Komisjoni määrus (EÜ) nr 809/2004 lisad IV, V, XXII