Aktsiaselts Infortar

Nimi AKTSIASELTS INFORTAR
Emissioon Aktsiate avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 27.11.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi AKTSIASELTS INFORTAR
Registrikood 10139414
Aadress Sadama tn 5, 10111 Tallinn, Eesti Vabariik
Emitendi veebileht https://www.infortar.ee/

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/3162
Prospekti registreerimise kuupäev 27.11.2023
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik lihtaktsia
Piiriülese pakkumise vastuvõttev liikmesriik  
Pakkumise maht Hinnanguliselt 34,8 miljonit eurot
Pakutavate väärtpaberite arv Kuni 1 200 000 aktsiat, võimalusega suurendada kuni 1 980 000 aktsiani
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 0.10 eurot
Pakkumise alguskuupäev 28.11.2023
Pakkumise lõppkuupäev 07.12.2023
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisa 1, 11 ja 20