Aktsiaselts Tallinna Sadam

Nimi Tallinna Sadam
Emissioon aktsiate avalik pakkumine ja noteerimine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 07.05.2018

Emitendi andmed

Emitendi nimi Aktsiaselts Tallinna Sadam
Registrikood 10137319
Aadress Sadama 25, Tallinn

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/1589
Prospekti registreerimise kuupäev 07.05.2018
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 24.05.2018, lisa nr 4.3-4.9/1589
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakutavate väärtpaberite arv 75 404 968
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 1 €
Pakkumise alguskuupäev 25.05.2018

Pakkumise lõppkuupäev

06.06.2018
Prospekti koostamise alus Komisjoni määrus nr 809/2004 Lisad I, III, XXII