Arco Vara AS

Nimi Arco Vara AS
Emissioon aktsiate avalik pakkumine ja noteerimine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 18.12.2017

Emitendi andmed

Emitendi nimi Arco Vara AS

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/5265
Prospekti registreerimise kuupäev 18.12.2017
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht 4 005 000 €
Pakutavate väärtpaberite arv 2 670 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 0,7 €
Pakkumise alguskuupäev 29.12.2017

Pakkumise lõppkuupäev

15.01.2018
Prospekti koostamise alus Komisjoni määrus nr 809/2004 Lisad XXII, XXIII, XXIV