Arco Vara AS

Nimi Arco Vara AS
Emissioon aktsiaemissioon
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 25.07.2014

Emitendi andmed

Emitendi nimi Arco Vara AS
Registrikood 10261718
Aadress Jõe 2b, Tallinn 10151

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/2400-2
Prospekti registreerimise kuupäev 25.07.2014
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht 3 500 000 €
Pakutavate väärtpaberite arv 3 500 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 0,7 €
Pakkumise alguskuupäev 08.08.2014

Pakkumise lõppkuupäev

29.08.2014
Prospekti koostamise alus