AS Coop Pank

Nimi AS Coop Pank
Emissioon Võlakirjade avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 15.03.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 21.02.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Coop Pank
Registrikood 10237832
Aadress Maakri 30, 15014, Tallinn, Eesti
Emitendi veebileht https://www.cooppank.ee/

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/52
Prospekti registreerimise kuupäev 15.03.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 21.02.2022
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6 ja 14