AS Inbank

Nimi AS Inbank
Emissioon Võlakirjade avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 29.11.2021

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Inbank
Registrikood 12001988
Aadress Niine tn 11, Tallinn 10414, Eesti
Emitendi veebileht https://inbank.ee/

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/5753
Prospekti registreerimise kuupäev 29.11.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht Programmi maht on 35 000 000 eurot; Esimese seeria maht on 12 000 000 eurot, suurendamise võimalusega kuni 18 000 000 euroni.
Pakutavate väärtpaberite arv Võlakirjaprogrammi raames pakutakse kuni 35 000 võlakirja; Esimese seeria raames pakutakse 12 000 võlakirja, suurendamise võimalusega kuni 18 000 võlakirjani.
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 1 000
Pakkumise alguskuupäev Esimese seeria 30.11.2021

Pakkumise lõppkuupäev

9.12.2021
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6 ja 14