AS Pro Kapital Grupp

Nimi AS Pro Kapital Grupp
Emissioon Võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 18.01.2021

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Pro Kapital Grupp
Registrikood 10278802
Aadress Sõjakooli tn 11, 11316 Tallinn, Eesti
Emitendi veebileht https://www.prokapital.com/et/ 

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/4789
Prospekti registreerimise kuupäev 18.01.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 8 ja 16