Baltic Horizon Fund

Nimi Baltic Horizon Fund
Emissioon fondiosakute avalik pakkumine ja noteerimine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 30.10.2017

Emitendi andmed

Emitendi nimi Baltic Horizon Fund (Fondivalitseja Northern Horizon Capital AS) 
Registrikood 11025345
Aadress Tornimäe 2 (24. korrus), Tallinn

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/4877
Prospekti registreerimise kuupäev 30.10.2017
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 27.11.2017
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv 15 038 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev 06.11.2017

Pakkumise lõppkuupäev

30.11.2017
Prospekti koostamise alus Komisjoni määrus nr 809/2004 Lisad I, XII, XV, XXII