Baltic Horizon Fund

Nimi Baltic Horizon Fund
Emissioon Fondiosakute avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 05.10.2020

Emitendi andmed

Emitendi nimi Baltic Horizon Fund  (Fondivalitseja Northern Horizon Capital AS)
Registrikood 11025345
Aadress Tornimäe 2, Tallinn, Eesti
Emitendi veebileht https://www.baltichorizon.com/et/

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/2289
Prospekti registreerimise kuupäev 05.10.2020
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Piiriülese pakkumise vastuvõttev liikmesriik Leedu
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 1, 3, 4, 12 ja 20