Baltic Horizon Fund

Nimi Baltic Horizon Fund
Emissioon võlakirjade noteerimine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 20.12.2018

Emitendi andmed

Emitendi nimi Baltic Horizon Fund (Fondivalitseja Northern Horizon Capital AS) 
Registrikood 11025345
Aadress Tornimäe 2 (24. korrus), Tallinn

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/5839
Prospekti registreerimise kuupäev 20.12.2018
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht 10 000 000 €
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev 13.12.2018

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Komisjoni määrus nr 809/2004 Lisad V, XV, XXII