Baltic Horizon Fund

Nimi Baltic Horizon Fund
Emissioon osakute avalik pakkumine ja noteerimine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 06.06.2016

Emitendi andmed

Emitendi nimi Baltic Horizon Fund (Fondivalitseja Northern Horizon Capital AS) 
Aadress City Plaza, Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.6/1855
Prospekti registreerimise kuupäev 06.06.2016
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 20.06.2016 (lisa nr 4.3-4.6/2686)
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv 15 108 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev 08.06.2016

Pakkumise lõppkuupäev

21.06.2016
Prospekti koostamise alus Komisjoni määrus nr 809/2004 Lisad I, XII, XV, XXII