AS Baltika

Nimi AS Baltika
Emissioon Aktsiate avalik pakkumine, kauplemisele võtmine ja noteerimine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 15.07.2019

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Baltika
Registrikood 10144415
Aadress Veerenni 24, Tallinn

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/2025
Prospekti registreerimise kuupäev 15.07.2019
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv 50 000 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 0,10 €
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Komisjoni määrus nr 809/2004 Lisad I, III, XXII