AS Baltika

Nimi AS Baltika
Emissioon täiendavate aktsiate noteerimine
Prospekti registreerimise kuupäev 10.07.2013
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon

Pakkuja andmed

Emitendi nimi AS Baltika
Registrikood 10144415
Aadress Veerenni 24, Tallinn
Telefon +372 630 2731
Faks +372 630 2814
E-posti aadress [email protected]

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/1891
Prospekti registreerimise kuupäev 10.07.2013
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht 1 500 000 €
Pakutavate väärtpaberite arv 5 000 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 0,20 €
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Komisjoni määrus (EL) nr 809/2004 Lisad XXV, III, XXII