City Service SE

Nimi City Service SE
Emissioon Listing on regulated market
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 30.10.2015

Emitendi andmed

Emitendi nimi City Service SE
Registrikood 12827710

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/3347
Prospekti registreerimise kuupäev 30.10.2015
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 809/2004 lisad I, III