Eastern Europe Real Estate Investment Fund

Nimi Eastern Europe Real Estate Investment Fund
Emissioon  
Prospekti registreerinud asutus  
Prospekti registreerimise kuupäev 25.03.2008

Emitendi andmed

Emitendi nimi Eastern Europe Real Estate Investment Fund
Registrikood  
Aadress  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.6/559
Prospekti registreerimise kuupäev 25.03.2008
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik  
Pakkumise maht kuni 2 700 000 fondi osakut
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 11,69-17,53 EUR
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 809/2004