AS Eesti Ehitus

Nimi AS Eesti Ehitus
Prospekti registreerimise kuupäev 28.04.2006

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Eesti Ehitus
Registrikood 10099962
Aadress Narva mnt 24 10120, Tallinn
Telefon +372 6400 450
Faks +372 6312 229
E-posti aadress [email protected]

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/490
Prospekti registreerimise kuupäev 28.04.2006
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv 2950324
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 10 EEK
Pakkumise alguskuupäev 02.05.2006

Pakkumise lõppkuupäev

11.05.2006
Prospekti koostamise alus