EfTEN Real Estate Fund III AS

Nimi EfTEN Real Estate Fund III AS
Emissioon aktsiate avalik pakkumine ja noteerimine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 23.10.2017

Emitendi andmed

Emitendi nimi EfTEN Real Estate Fund III AS
Registrikood 12864036

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.6/3060
Prospekti registreerimise kuupäev 23.10.2017
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus