EfTEN Real Estate Fund III AS

Nimi EfTEN Real Estate Fund III AS
Emissioon aktsiate avalik pakkumine ja noteerimine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 13.05.2019

Emitendi andmed

Emitendi nimi EfTEN Real Estate Fund III AS
Registrikood 12864036
Aadress A. Lauteri tn 5, Tallinn

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/1805
Prospekti registreerimise kuupäev 13.05.2019
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv 1 000 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev 16.05.2019

Pakkumise lõppkuupäev

31.05.2019
Prospekti koostamise alus Komisjoni määrus nr 809/2004 Lisad I, III, XV, XIX, XXII