EfTEN Real Estate Fund III AS

Nimi EfTEN Real Estate Fund III AS
Emissioon aktsiaemissioon
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 28.03.2016

Emitendi andmed

Emitendi nimi EfTEN Real Estate Fund III AS

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.6/930
Prospekti registreerimise kuupäev 28.03.2016
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv 1 000 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 10 €
Pakkumise alguskuupäev 30.03.2016

Pakkumise lõppkuupäev

15.04.2016
Prospekti koostamise alus Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 809/2004 lisad I, III, XV, XXII