EfTEN Real Estate Fund III AS

Nimi EfTEN Real Estate Fund III AS
Emissioon aktsiate avalik pakkumine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 12.06.2015

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.6/43461873
Prospekti registreerimise kuupäev 12.06.2015
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht 36 080 000 €
Pakutavate väärtpaberite arv 3 608 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 10 €
Pakkumise alguskuupäev 15.06.2015

Pakkumise lõppkuupäev

03.07.2015
Prospekti koostamise alus Euroopa Komisjoni määruse 809/2004/EÜ Lisad I, III, XV ja XXII