AS EGCC - AS EGCC

Nimi AS EGCC - AS EGCC
Prospekti registreerimise kuupäev 26.06.2003

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS EGCC
Registrikood 10872617
Aadress Maakri 23 A, Tallinn 10145
Telefon +372 6662121
Faks +372 6662121
E-posti aadress [email protected]

Pakkuja andmed

Emitendi nimi AS EGCC
Registrikood 10872617
Aadress Maakri 23 A, Tallinn 10145
Telefon +372 6662121
Faks +372 6662121
E-posti aadress [email protected]

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 29-4
Prospekti registreerimise kuupäev 26.06.2003
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv 233
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 1500,3000,6000
Pakkumise alguskuupäev 07.07.2003

Pakkumise lõppkuupäev

21.07.2003
Prospekti koostamise alus