AS Ekspress Grupp

Nimi AS Ekspress Grupp
Emissioon aktsiate avalik pakkumine
Prospekti registreerimise kuupäev 16.04.2010
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon

Pakkuja andmed

Emitendi nimi AS Ekspress Grupp
Registrikood 10004677
Aadress Narva mnt 11E, Tallinn 10151
Telefon +372 669 8081

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/708
Prospekti registreerimise kuupäev 13.04.2010
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv kuni 8 948 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 10 krooni
Pakkumise alguskuupäev 16.04.2010

Pakkumise lõppkuupäev

03.05.2010
Prospekti koostamise alus