AS Gemhill

Nimi AS Gemhill
Emissioon võlakirjade avalik pakkumine
Prospekti registreerimise kuupäev 21.12.2011
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Gemhill
Registrikood 11647029
Aadress Tatari 64, Tallinn
Telefon +372 5066740
E-posti aadress [email protected]

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/722
Prospekti registreerimise kuupäev 21.12.2011
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 18.01.2012 (Lisa nr 4.3-4.9/722-1) 
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht 500 000 €
Pakutavate väärtpaberite arv 5000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 100 €
Pakkumise alguskuupäev 04.01.2012

Pakkumise lõppkuupäev

25.01.2012
Prospekti koostamise alus Väärtpaberituru seaduse § 16 lg 1, § 17 lg 4