AS Golfest - OÜ Gotalf

Nimi AS Golfest - OÜ Gotalf
Prospekti registreerimise kuupäev 07.04.2005

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Golfest
Registrikood 11013402
Aadress Suuresta küla, Rae vald, Harjumaa 75302
Telefon +372 5077470
Faks +372 6626111
E-posti aadress [email protected]

Pakkuja andmed

Emitendi nimi OÜ Gotalf
Registrikood 10786941
Aadress Suuresta küla, Rae vald, Harjumaa 75302
Telefon +372 5077470
Faks +372 6622111
E-posti aadress [email protected]

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.10/263
Prospekti registreerimise kuupäev 07.04.2005
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv 100
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus A-400; B,C-800
Pakkumise alguskuupäev 09.04.2005

Pakkumise lõppkuupäev

06.05.2005
Prospekti koostamise alus