AS Golfest - OÜ Gotalf

Nimi AS Golfest - OÜ Gotalf
Prospekti registreerimise kuupäev 14.04.2004

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Golfest
Registrikood 11013402
Aadress Suuresta küla, Rae vald, Harjumaa 75302
Telefon +372 5077470
Faks +372 6626111
E-posti aadress [email protected]

Pakkuja andmed

Emitendi nimi OÜ Gotalf
Registrikood 10786941
Aadress Suuresta küla, Rae vald, Harjumaa 75302
Telefon +372 5077470
Faks +372 6622111
E-posti aadress [email protected]

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 1/2004
Prospekti registreerimise kuupäev 14.04.2004
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv 50
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus A-400; B,C-800
Pakkumise alguskuupäev 16.04.2004

Pakkumise lõppkuupäev

15.04.2004
Prospekti koostamise alus